Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie

5/1/2023

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Budowanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie prężnie działa od 3 lat. Nasi wolontariusze starają na różne sposoby pomagać tym, którzy tego potrzebują – ubogim, chorym, niepełnosprawnym, poszkodowanym.

Uczniowie wykazują się pomysłowością i olbrzymią chęcią niesienia pomocy działając zgodnie z mottem ,,Pomagając innym, pomagasz sobie”.

Wolontariat to budowanie relacji poprzez uśmiech i dobre słowo. Wyrażanie całym sobą „jak dobrze, że jesteś”. Uczniowie działający w wolontariacie odwiedzają Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Brzozowie, a także Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie, gdzie umilają czas osobom starszym. Towarzyszą im w rozmowach, służą pomocą i uśmiechem. Uczniowie z chęcią organizują krótkie przedstawienia, gdzie wierszem piosenką umilają  czas pensjonariuszom.

Wolontariusze współpracują  również z Domem  Św. Józefa DPS dla dzieci w Starej Wsi.  Towarzyszą dzieciom, bawiąc się z nimi, czytając bajki i wykonując prace plastyczne. Spotkania   te mają  na celu kształtowanie postaw tolerancji oraz współdziałania w grupie. Wspólnie spędzony czas  z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi jest doskonałym momentem przemyśleń co w życiu jest ważne. Młodzież może czerpać lekcje życia z doświadczeń osób starszych, a także doświadczać radości bycia razem. Uczniowie uczą  się dostrzegać wartość i szczęście nawet w najprostszych sprawach życia codziennego.

Wolontariusze sumiennie raz w roku pojawiają się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sanoku, gdzie przywożą wcześniej zebraną w swojej szkole karmę. Wszystkie inicjatywy nie były by możliwe bez chęci pomagania uczniów całej  społeczności szkolnej. Uczniowie Zespołu Szkół Budowanych z chęcią włączają  się w każą zbiórkę organizowaną na terenie szkoły. Bez ich pomocy i wsparcia część akcji nie byłaby możliwa.     

Szkolne Koło Wolontariatu włącza się aktywnie w różne akcje, m.in. kartki bożonarodzeniowe, zbiórki żywności długoterminowej dla osób potrzebujących - nawiązano współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzozowie. Wolontariusze w tym roku przyłączyli się w porządkowanie opuszczonych grobów, współpracując z pracownikami DPS „Spokojna Przystań”.

Wolontariat uczy wrażliwości, wyzwala od egoizmu, uczy patrzenia na świat i drugiego człowieka w szerszy, otwarty sposób. Podjęte działania przez naszą młodzież pokazują  wrażliwość i otwartość naszych uczniów.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy