Pedagog Specjalny

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Pedagog specjalny – Wioleta Sabat

GODZINY PRACY

 • PN     07.00 - 13.00
 • WT     07.00 - 13.00
 • ŚR      09.00 - 14.00
 • CZW  09.00 - 12.00
 • PT     11.00 - 14.00 

Godzina dostępności: środa 14.00 -  15.00

Gabinet pedagoga specjalnego: sala 7b

Kontakt: e-dziennik

Szanowny Rodzicu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Możesz przyjść do mnie z każdą sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Zapraszam serdecznie!

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie uczniom aktywnego  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom/ opiekunom,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • udzielanie wsparcia uczniom w nawiązywaniu prawidłowych relacji w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci oraz  młodzieży.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy