Pedagog

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Pedagog - Ewa Ścibor

GODZINY PRACY

 • PN     8.00 -13.OO  godzina dostępności: 13.00 - 14.00
 • WT     8.00 -12.00
 • ŚR      9.00 -14.00
 • CZW  8.00 -14.00
 • PT      8.00 -10.00  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji również w formie online poprzez e-dziennik ( VULCAN ) oraz adres mailowy :

pedagogzsb1@wp.pl

tel. 13-306-86-66

CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG:

 • Prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Określaniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, wskazywaniem instytucji pomocowych wspierających pracę szkoły.
 • Podejmowaniem różnego rodzaju działań, zajęć wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
 • Wdrażaniem i realizowaniem programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Wspieraniem nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 • Współpracą z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywaniem problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo w życiu szkoły.                            

Pozdrawiam serdecznie i bądźmy w kontakcie!

Gdzie szukać pomocy?

TELEFONY ZAUFANIA

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111
Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”pomoc@telefonzaufania.org.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich tel. 801 889 880
Telefon zaufania HIV/AIDS tel. 801 888 448; (22) 692 82 26
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki i Narkomania: tel. 801 199 990
Anonimowa policyjna linia specjalna – tel. 800 120 148
Antydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

PORADNIE INTERNETOWE

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa
Uzależnienia behawioralne poradnia internetowa
Ogólnopolska baza organizacji pozarządowych
Lista ośrodków interwencji kryzysowej

ADRESY, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie  ul. Sienkiewicza 2 45, 36-200 Brzozów, Tel. 13 434 10 53. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  7.00 – 16.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brzozowie ul Brzozów Mickiewicza 33
Tel. 13 434 10 54. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  7.30 – 15.30.

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie ul. Witosa9, Brzozówl.47829 13 10. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek-całą dobę.

Sąd Rejonowy w Brzozowie ul. 3-go Maja , Brzozów. Tel. 13 434 12 67. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Dla ucznia:

 STRES – zobacz    

Dla rodzica:

 JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM – zobacz    

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy