Warsztaty szkolne

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych

36-200 Brzozów
Ul. Pańki 3

Tel. 13 4341852

W Warsztatach Szkolnych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodach:

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik drogownictwa,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik geodeta,


Branżowa Szkoła I stopnia:

 • murarz – tynkarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na stanowiskach ćwiczeniowych w budynku Warsztatów Szkolnych w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w danym zawodzie oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Kadrę nauczycielską stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele zawodu. Warsztaty w swoim wyposażeniu posiadają profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie.

Baza Warsztatów Szkolnych:

 • pracownia multimedialna,
 • pracownia murarsko – tynkarska,
 • pracownia posadzkarska,
 • pracownia suchej zabudowy oraz robót okładzinowych,
 • pracownia malarsko – tapeciarska,
 • pracownia robót drogowych,
 • narzędziownia.

Warsztaty dysponują również samochodem przeznaczonym do transportu materiałów oraz pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu osób.

Warsztaty Szkolne współpracują z wieloma firmami budowlanymi, w których zaopatrują się w najlepsze materiały dostępne na rynku.

W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne. Warsztaty posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Krakowie do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wszystkich wyżej wymienionych zawodów.

Warsztaty Szkolne współpracują z wieloma firmami budowlanymi, w których zaopatrują się w najlepsze materiały dostępne na rynku.

W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne. Warsztaty posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wszystkich wyżej wymienionych zawodów.

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień. Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach budowlanych, gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia.Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom z kwalifikacji zawodowych, który daje możliwość podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju oraz poza jego granicami. Absolwenci naszej szkoły są cenionymi fachowcami, którzy bez problemu znajdują dobrą i płatną pracę.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy