Technikum

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik informatyk

Technik programista

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik architektury krajobrazu

Technik budowy dróg

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Ponadto w naszej ofercie:

Szkoła dla dorosłych
Branżowa szkoła I stopnia