Technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik architektury krajobrazu zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu, produkowania roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu prace wykonuje na wolnym powietrzu, w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań   zawodowych w zakresie:

 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie:

 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót związanych z projektowaniem elementów małej architektury wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, Wymarzony ogród 3.1.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz na terenie wokół szkoły. Zajęcia realizowane są w pracowniach przystosowanych do prowadzenia robót ziemnych związanych z  architekturą krajobrazu. W pracowniach znajdują się niezbędne narzędzia i sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji tematyki zajęć takie jak: wertykulator, glebogryzarka, zagęszczarki, kosiarki, podkaszarki, traktorek z przyczepką.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy