Obiekty i pracownie

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Baza szkoły

Od początku swojego istnienia nasza szkoła dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im korzystnych warunków dla rozwoju zainteresowań oraz kształtowania umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy.

Zespół Szkół Budowlanych kształci młodzież na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do egzaminów maturalnych.

W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która kształci i wychowuje. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

Stan bazy lokalowej

W naszej szkole znajduje się 20 klasopracowni:

Sale numer 1, 3, 21 – klasopracownie przedmiotów zawodowych

Sale numer 22, 35 – klasopracownie języka polskiego

Sale numer 9, 18, 23, 24, 37 – klasopracownie języków obcych

Sale numer 6, 7 – klasopracownie matematyczne

Sala numer 32 – klasopracownia komputerowa

Sala numer 34 – klasopracownia komputerowa z pracownią geodezyjną

Sala numer 38 – klasopracownia komputerowa z pracownią projektową

Sala numer 8 – klasopracownia historii
Sala numer 19 – klasopracownia geograficzna
Sala numer 36 – klasopracownia fizyki
Sala numer 25 – klasopracownia religii
Sala numer 5 – gabinet pedagoga szkolnego
Sala „P”  – laboratorium drogowe
Biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym

Sala gimnastyczna z balkonem widokowym

Fitness park – siłownia plenerowa

Ponadto:

–  Warsztaty szkolne
–  Punkt Doradztwa Zawodowego
–  Sekretariat

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy