Technik geodeta

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe, jak i obliczeniowe  wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową.

Informacje dodatkowe – jest to zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach geodezyjnych, budowlanych czy inżynieryjnych,
 • w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • w biurach projektowych,
 • w instytucjach związanych z działalnością kartograficzną.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy