Technik informatyk

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym wśród pracodawców, zarówno na terenie powiatu, województwa, jak i całego kraju. Technik  informatyk zajmuje się budową i obsługą systemów operacyjnych, pisaniem programów komputerowych, projektowaniem stron www, grafiką komputerową, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu.

W dobie współczesnej informatyzacji coraz większego znaczenia nabiera umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Na rynku pracy poszukiwane są osoby posiadające wiedzę z zakresu obsługi komputera, przetwarzania informacji, zarządzania bazami danych, administrowania sieciami komputerowymi oraz projektowania aplikacji internetowych. Niemal każda firma czy instytucja państwowa zatrudnia informatyków odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych.

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie wprowadzana jest czy istnieje informatyzacja. Jest również zawodem gwarantującym zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu technikum, jak również umożliwiającym dalsze kształcenie na kierunkach związanych z informatyką, np.: mechatronika, programowanie, sieci komputerowe, informatyka. W ostatnich latach na terenie województwa podkarpackiego obserwowany jest znaczy wzrost zapotrzebowania na pracowników szeroko pojętej branży informatycznej. Jest to zawód przyszłościowy, rozwijający się, z dużymi możliwościami, na który jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy. Zawód technik informatyk – 351203 znajduje się w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim.

Technik informatyk to zawód w ramach którego zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

  • INF.02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
  • INF.03 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie potrafił:

  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako:

  • administrator sieci,
  • serwisant sprzętu komputerowego,
  • programista,
  • grafik komputerowy.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy