Technik budownictwa

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik budownictwa to kierunek o 50-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

✔ BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
✔ BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

wykonywania żelbetowych konstrukcji monolitycznych,

montażu konstrukcji budowlanych,

organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów,

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie:

w przedsiębiorstwach budowlanych,

w wytwórniach prefabrykatów,

w laboratoriach,

w nadzorach budowlanych,

w administracjach budynków,

w biurach projektów,

w ramach własnej działalności (firma budowlana).

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót konstrukcyjno budowlanych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały i narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.12. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami  wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót konstrukcyjno budowlanych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, pakiet programów  biurowych.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy