Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym szerokoprofilowym, przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii: słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz biomasą. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • ELE.11.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • w firmach zajmujących się energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w ramach samodzielnej działalności usługowej, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni przystosowanej do prowadzenia zajęć praktycznych związanych z wykonywaniem oraz eksploatacją urządzeń energetyki odnawialnej.  W pracowni znajdują się niezbędne materiały, urządzenia oraz narzędzia potrzebne do realizacji tematyki zajęć. Pracownia spełnia warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji ELE.10. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią wyposażoną w tablicę multimedialną, komputer z drukarką, oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu dokumentacji i kosztorysów robót związanych z energetyką odnawialną wykorzystuje się oprogramowanie: Norma Pro, Autocad.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy