Technik budowy dróg

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Technik budowy dróg to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z budową dróg. Technik budowy dróg pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być np. kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac drogowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.13  Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
 • BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budowy dróg będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich,
 • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich,
 • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
 • sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Technik budowy dróg znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 • w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
 • w zakładach rzemieślniczych,
 • w ramach własnej działalności (firma remontowo – budowlana),
 • na budowach prowadzonych za granicą,
 • w firmach prowadzących roboty budowy dróg.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót drogowych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.13.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót drogowych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, pakiet programów biurowych.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy