Standardy ochrony małoletnich

15/2/2024

Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce: O nas/Dokumenty szkolne, znajdują się dwie wersje dokumentu: pełna i skrócona.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  • w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
  • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
  • podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa     danych osobowych,
  • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
  • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań.

Ponadto przyjęto, że:

  • prowadzone w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
  • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy     udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Pełne wersje dokumentów dostępne są w: bibliotece, pokoju nauczycielskim, u pedagogów i psychologa.

Formalnie dokument obowiązuje od 15 lutego 2024r.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy