Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I  stopnia oraz szkół podstawowych i gimnazjum. Nauka trwa 8 semestrów (4 lata). Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia , można przyjąć do klasy II  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – (na semestr III) – nauka trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego. Znaczna część planowych zajęć przeznaczona jest na przygotowanie do matury. Słuchacze są zobowiązaniu do napisania prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów. Pozytywne oceny z prac stanowią podstawę do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej słuchacze zdają egzamin z: języka polskiego, języka obcego i matematyki. Natomiast pozostałe przedmioty zdawane są w ramach egzaminu ustnego. W liceach dla dorosłych obowiązuje promocja semestralna. Obowiązuje nauka jednego języka obcego – do wyboru przez słuchacza.

Zajęcia odbywają się w formie konsultacji:

  • piątki od godziny 15,
  • soboty od godziny 14.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy