Mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.  Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy  kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie:

  • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy