Murarz-tynkarz

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

Murarz-tynkarz to zawód, który wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie murarz-tynkarz  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz-tynkarz znajdzie zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej,
  • w zakładach remontowo – budowlanych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni do robót murarskich, w której znajdują się odpowiednie stanowiska spełniające warunki do wykonywania ćwiczeń praktycznych z robót murarskich oraz tynkarskich. W pomieszczeniach warsztatów znajdują się narzędziownie wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji tematów zajęć. Pracownia murarska spełnia warunki  do przeprowadzania egzaminu zawodowego z części praktycznej z kwalifikacji BUD.12.

Szkoła posiada pracownię budowlaną wyposażoną w normy, aprobaty techniczne, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót, katalogi nakładów rzeczowych, próbki materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych. Szkoła posiada również pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem, oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów z pakietem biurowym, programem Autocad do wykonywania rysunków technicznych.

Aktualności

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy